Visie

 

 

 

 

 

Wat is dat eigenlijk, in verbinding zijn met Jezelf....?

 

 


Als je geboren wordt, ben je nog helemaal open, puur en volledig voelend, er is nog geen denken. Naarmate we ouder worden krijgen we allemaal input van buitenaf. Je wordt gevormd door je opvoeding, daar hoor je wat er wel of niet mag, wat hoort en juist niet hoort of zelfs raar is. Je gaat jezelf gedragen naar wat je hoort en ziet. Vaak wordt jouw pure zelf niet gehoord en gezien, zeker als je gevoelig bent is dat erg lastig. En gevoelig zijn in een denkende maatschappij dat gaat al helemaal niet. Bijna niemand staat daar voor open, dus je sluit je echte zelf af en verbergt die ergens heel diep van binnen. Als je hier bij stil staat, een pijnlijk proces. Dit proces heeft ook dikwijls letterlijk pijn gedaan dat je niet hebt kunnen zijn wie je werkelijk diep van binnen was. Om die pijn niet te voelen ben je jezelf gaan beschermen. Die beschermer heet het 'ego'. Het ego klinkt voor de meeste mensen negatief, maar ben je ook bewust van de positieve kant van deze beschermer. Je pure zelf is verschoven naar het ego die je beschermer is geworden. Dit heeft allerlei uitingsvormen tot gevolg omdat je jezelf bent gaan beschermen om geen angst en pijn te voelen. Die beschermer bedekt het wezenlijke zelf, waardoor je meer vanuit de beschermer bent gaan leven dan vanuit je echte en pure zelf. De beschermer heeft je gediend zodat je niet geraakt werd in je gevoel, maar de andere kant is ook waar, het heeft je ook geblokkeerd om vanuit je gevoel te leven. 

 

Door alle rollen die je speelt, denk je zelfs dat je dat werkelijk bent. Je zegt er zelfs 'ik' tegen. Bij iedereen heeft deze beschermer een andere uitingsvorm. De zorger, de perfectionist, de workaholic, de pleaser, het slachtoffer...

 

Er komt een moment in je leven dat je last gaat krijgen van al die overtuigingen en rollen die je speelt. Je maakt iets mee wat heel heftig is, als kind of pas als volwassene. Het kan van alles zijn, niet gezien of gehoord worden, burn-out raken, een ziekte, in een depressie raken, een scheiding. Er zijn veel visies hoe je deze rollen kunt veranderen. Maar als je werkelijk weer in verbinding wilt komen met wie je werkelijk diep van binnen bent, zal je alle blokkades die in je lichaam opgeslagen liggen, mogen

doorvoelen. Zodat je jezelf bewust gaat worden van deze rollen die je zolang gespeeld hebt. Het ego,

je beschermer kan heel hardnekkig zijn en kiest daar niet zomaar voor natuurlijk. Je snapt en weet veel vanuit je hoofd, waar je ik tegen zegt, maar waar het werkelijk om gaat is dat je het mag gaan voelen. Door alles er te laten zijn en te gaan durven voelen, ga je ervaren dat de beschermer die je zelf gecreëerd hebt, niet meer nodig is. Dat gaat niet zomaar daar is veel moed en doorzettingsvermogen voor nodig. Want dan ga je voor jezelf zorgen, anders reageren dan mensen van je gewend waren. Maar je gaat ook bewust contact maken met je onverwerkte emoties, iets waar je al die tijd juist van weg wilde. Maar als die pijn weg valt is de beschermer niet meer nodig en ben je echt vrij om te kunnen zijn wie je werkelijk diep van binnen bent. Je loopt dit pad met jezelf maar hoeft dat niet alleen te doen, ik bied je deze verwerkingsvorm aan om het samen te doen. Ik weet uit ervaring dat het mogelijk is. Als je dit met jezelf doorleeft, kom je weer in verbinding met degene die je werkelijk diep van binnen bent.